Συνάντηση με το Δήμαρχο Αμυνταίου σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου

Συνάντηση με το Δήμαρχο Αμυνταίου σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου