Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και  Γενικού Μουσικού Λυκείου.

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου.