| | | |

Συνεργασία του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου με σχολείο της Κροατίας

Ενδοσχολική Επιμόρφωση για την Πυρασφάλεια  από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας
| |

Ενδοσχολική Επιμόρφωση για την Πυρασφάλεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας

| |

«Δράση του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου στα πλαίσια της 10ης  Πανελλήνιας ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2023»