Συνάντηση με το Δήμαρχο Αμυνταίου σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου

Συνάντηση με το Δήμαρχο Αμυνταίου σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.