| |

«Δράση του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου στα πλαίσια της 10ης  Πανελλήνιας ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2023»