| | | |

Συνεργασία του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου με σχολείο της Κροατίας